برش شبرنگ

لیبل شبرنگ: نوعی لیبل خاص است که در تاریکی شب، زمانی که نور به آن تابانده شود، نور تابیده شده را قدرت بیشتری منعکس میکند و همین مسئله باعث می شود که علاوه بر بهتر دیده شدن این حس به بیننده القا کند که نوری پشت سر آن قرار دارد.

لیبل روز رنگ: نوعی دیگر از این لیبل ها وجود دارد که تحت عنوان روز رنگ در بازار عرضه می شوند و بافتی دارند که روز این امکان انعکاس نور را دارند و دید بهتری نسبت به سایر لیبل های معمولی به مخاطب عرضه می کنند.


لیبل های شبرنگ و روز رنگ قابلیت چاپ ندارند. یعنی نمی توان به هیچ وجه بر روی آنها چاپ انجام داد، بلکه با برش معنا پیدا می کنند. به این صورت که رول شبرنگ یا روز رنگ زیر دستگاه برش ( که این دستگاه کاتر پلاتر نامیده می شود ) قرار گرفته و طرحی که در کامپیوتر اجرا شده است را دقیقا مانند آن چیزی که در طرح است برش می زند.


برش شبرنگ توسط کاتر پلاتر در مجموعه ما انجام میشود. خدمات برش شبرنگ برای مصارفی چون راه پله ها ، محیط های کارگاهی ، حیاط کارخانجات ، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بسیاری از چیزهای دیگر کاربرد دارد. برش شبرنگ برای مصارف تکی و همچنین برای شیشه فروشگاهها نیز کاربرد دارد .

فهرست