ساخت مهر

مهم ترین فعالیتی که یک شرکت پس از ثبت می بایست انجام دهد این است که به طراحی و ساخت مهری زیبا و مرتبط با اسم شرکت و فعالیت خود اقدام کند. علاوه بر این مدل طراحی و ساخت مهر نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چرا که تمامی اسناد و قراردادهای شرکت با مهر شرکت دارای اعتبار می شوند. با ما در ادامه همراه باشید تا در خصوص انواع مهر به شما توضیحاتی بدهیم.

همان گونه که گفتیم زمانی که پای یک فاکتور، قرارداد و یا چک و . . . مهر می زنیم در واقع اعتبار خود و یا مجموعه کاری خود را به آن اسناد منتقل می کنیم؛ در نتیجه می بایست توجه بسیار زیادی در زمان طراحی و ساخت مهر به کار برد. مهرها اقسام گوناگونی دارند که هر یک دارای کاربردهای متفاوتی هم هستند.

فهرست